۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
دانشگاه جهرم
صفحه اصلی
1397/02/09
آگهي پذيرش دانشجويان ممتاز در دوره كارشناسي ارشد بدون آزمون دانشگاه جهرم
در راستاي اجراي آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي براي ورود به دوره كارشناسي ارشد و بالاتر و اجراي آئين نامه پذيرش بدون آزمون استعداد هاي درخشان، وزارت علوم تحقيقات و فناوري، به شماره 77948/21 مورخ 5/5/93 ، دانشگاه جهرم در نظر دارد از بين دانشجويان ممتاز مقطع كارشناسي دانشگاه هاي دولتي، پس از بررسي مدارك و انجام مصاحبه نسبت به پذيرش برگزيدكان علمي واجد شرايط ذيل، اقدام نمايد:
الف- شرايط پذيرش
1-داوطلباني كه پس از6 نيمسال تحصيلي سه چهارم واحد هاي درسي خود را گذرانده و جزء %15 برتر دانشجويان هم رشته و هم ورودي خود باشند.
تبصره 1: دانشجويان و دانش آموختگان دوره هاي نيمه حضوري ،يادگيري الكترونيكي و پرديس بين الملل دانشگاه هاي دولتي و هم چنين كليه دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه هاي آزاد اسلامي، علمي كاربردي، پيام نور، آموزشكده هاي فني حرفه اي، مراكز تربيت دبير و تربيت معلم و ساير موسسات و دانشگاه هاي غير دولتي و غير انتفاعي مجاز به ثبت نام نمي باشند.
2-داوطلباني كه تاريخ فراغت از تحصيل آنها از يك مهر سال 1396 (1/7/1396) لغايت 31 شهريور ماه سال آتي (31/6/1397) باشد مي توانند متقاضي اين نوع پذيرش شوند.
3-داوطلبان بايد حداكثر در مدت هشت نيمسال تحصيلي دانش آموخته شده يا خواهند شد.
ب- نحوه ارائه درخواست و ارسال مدارك لازم
داوطلبان واجد شرايط لازم است از روز چهارشنبه 5/2/1397 تا پايان روز چهارشنبه مورخ 26/2/1397 نسبت به ثبت نام الكترونيكي ازطريق سامانه آموزشي_پژوهشي و دانشجويي دانشگاه جهرم (SESS) مطابق با بند ج اين اطلاعيه اقدام نموده و مدارك مورد نياز به شرح زير را به فرمت مناسب تهيه و در سامانه مذكور در محل هاي مخصوص بارگذاري نمايند. (تحويل مدارك از طريق پست يا مراجعه حضوري امكان پذير نمي باشد.)

1-تصوير عكس4×3
2-تصوير كارت ملي
3-تصوير صفحه اول شناسنامه
4-تصوير ريز نمرات كارشناسي به تفكيك نيمسال تحصيلي در يك فايل با درج مشخصات دانشجو و نوع دوره تحصيلي
5-تصوير مدرك تحصيلي (يا گواهي تحصيلي) مقطع كارشناسي پيوسته براي دانش آموختگاني كه در آن تاريخ، فراغت از تحصيل، ميانگين كل نمرات و نوع دوره تحصيلي ذكر شده باشد.
6-تصوير تكميل شده فرم (الف) مربوط به گواهي تاييد معدل ،رتبه و تعداد دانشجويان هم رشته و هم ورودي و .....
7-يك توصيه نامه از اساتيد دوره كارشناسي
8-مدارك و مستندات مربوط به سوابق علمي، آموزشي و پژوهشي به شرح زير (توجه:ارائه اين مدارك اختياري است ،ولي صرفا در صورت ارائه و تاييد مستندات مربوطه مورد بررسي و ازيابي قرار خواهند گرفت):
8-1- مستندات مربوط به رتبه هاي برتر كشوري جشنواره هاي جوان خوارزمي و رازي يا هنري طراز اول مرتبط با رشته (در دوران تحصيل )(گواهي صادره از دبير خانه يا مراجع ذي ربط):
8-2- مستندات اختراع به ثبت رسيده (گواهي ثبت اختراع مورد تاييد سازمان پژوهش هاي علمي وصنعتي ايران )يا اثر هنري چشمگير و موثر در جامعه (به تشخيص دانشگاه )
8-3- مستندات مربوط به طرح هاي تحقيقاتي پايان يافته با ارائه تاييد از شوراي پژوهشي دانشگاه محل تحصيل يا ساير مراجع ذي صلاح (به تشخيص دانشگاه )
8-4- تصوير صفحه اول و خلاصه كامل مقاله يا مقاله هاي مستخرج از پروژه يا طرح تحقيقاتي دانشجو در مجلات علمي پژوهشي معتبر چاپ شده يا داراي نامه پذيرش چاپ قطعي در مجلات علمي پژوهشي معتبر (مورد تاييد دانشگاه )
8-5- مستندات مربوط به ترجمه كتاب (تصوير روي جلد ،شناسنامه كتاب وگواهي انتشار از ناشر مربوطه )
8-6- مستندات مربوط به ارائه خلاصه مقاله به صورت پوستر يا سخنراني در كنگره ها
8-7- پرداخت هزينه ثبت نام و بررسي مدارك به مبلغ 000/500 (پانصد هزار ريال) كه لازم است به صورت الكترونيكي نسبت به پرداخت آن از طريق سامانه ثبت نام اقدام شود. با توجه به اين كه وجه پرداختي قابل استرداد نيست ضروري است داوطلبان پس از اطمينان از احراز شرايط اختصاصي پذيرش نسبت به پرداخت وجه ثبت نام اقدام نمايند.


ج- راهنماي ثبت نام اينترنتي
جهت ورود به قسمت ثبت نام از مرورگر اينترنت اكسپلورر استفاده نموده، و با مراجعه به لينك زير http://sess.jahromu.ac.ir/sess/Script/admission.aspx?process=2
اطلاعات اوليه خود را تكميل كنيد.
پس از تكميل اطلاعات يك شناسه و رمز كاربري به شما اختصاص داده خواهد شد. شناسه و رمز كاربري را يادداشت كرده و در نگهداري آن دقت نماييد. با مراجعه به لينك سيستم اتوماسيون آموزش دانشجويي
به آدرس http://sess.jahromu.ac.ir و با وارد كردن شناسه و رمز كاربري خود در اين قسمت وارد مراحل ثبت نام شويد.
پرداخت مبلغ 500000 (پانصد هزار ريال) به حساب اينترنتي مندرج در صفحه ثبت نام اينترنتي به عنوان هزينه ثبت نام. (حتما پس از خريد اينترنتي شماره خريد خود را كه در همين صفحه نمايش داده ميشود يادداشت نماييد)
در قسمت فرايند ثبت نام، دو فرايند موجود است (فرايند پرداخت شهريه و فرايند تكميل مدارك) كه بايد هر دو را به طور كامل تكميل نماييد و رشته مورد نظر خود را انتخاب نماييد. پس از اطمينان از صحت اطلاعات وارد شده، در فرم ثبت نام و بارگذاري هر كدام از مدارك پيوست لزوماً گزينه 1- ذخيره و 2- ارسال را كليك كنيد تا مراحل ثبت نام به طور كامل انجام شود.
توجه داشته باشيد تا زماني كه بر روي گزينه ذخيره و ارسال كليك نكنيد، فرم ثبت نام در دست شما باقي مي ماند و قابل ويرايش است. در صورتي كه بيشتر از يكبار در سيستم ثبت نام نماييد نام شما از ليست ثبت نام حذف خواهد شد. زماني كه فرم شما از طريق سيستم به دست كارشناس رسيد بررسي اوليه صورت خواهد گرفت و حداكثر پس از 3 روز در قسمت توضيحات پيام گذاشته خواهد شد. بنابراين نيازي به تماس تلفني و مراجعه حضوري نمي باشد.
د- نحوه بررسي پذيرش درخواست داوطلبان و اعلام نتيجه
نتيجه بررسي اوليه درخواست داوطلبان در صورت امكان در نيمه دوم خرداد ماه سال 1397از طريق سامانه آموزشي پژوهشي –دانشجويي دانشگاه جهرم (SESS) اعلام خواهد شد و داوطلبان مي توانند با استفاده از شناسه كاربري و رمز عبوري كه هنگام ثبت نام از سامانه مذكور دريافت مي كنند از وضعيت خود مطلع شوند. نتيجه نهايي پذيرش نيز حداكثر تا نيمه اول شهريور سال 1397از طريق وبگاه دانشگاه (بخش آموزش )، دانشگاه جهرم اعلام خواهد شد؛ لذا از داوطلبان درخواست مي شود اكيداً از مراجعه حضوري يا تماس تلفني در اين خصوص خودداري نمايند .شايان ذكراست دانشگاه مسئوليتي براي اطلاع رساني از طرق ديگر ندارد و داوطلبان ملزم هستند از زمان ثبت نام تا اعلام نتايج اخبار مربوط را از طريق وبگاه دانشگاه، (بخش آموزش )پيگيري نمايند و از وضعيت درخواست خود مطلع شوند.

ه- جدول رشته هاي داراي پذيرش دانشجو:

رديف

نام رشته

نام گرايش

1

زبان و ادبيات فارسي

-

2

مديريت ورزشي

مديريت راهبردي در سازمان هاي ورزشي

3

زبان شناسي همگاني

-

4

رياضي محض

آناليز

5

علوم و مهندسي آب

آبياري و زهكشي

6

علوم و مهندسي صنايع غذايي

فنّاوري مواد غذايي

 


ساير نكات مهم:
1-داوطلبان با مدارك تحصيلي معادل كارشناسي مجاز به ثبت نام نمي باشند.
2-ادامه تحصيل قبول شدگان بدون پرداخت شهريه تحصيلي است و تغيير رشته يا انتقال افراد پذيرفته شده از طريق اين آيين نامه به ساير دانشگاه ها مجاز نيست.
3- پذيرفته شدگان در مهلت مقرري كه توسط دانشگاه مشخص و اعلام خواهد شد ملزم به مراجعه حضوري و ارائه اصل سوابق تحصيلي خود به مديريت آموزشي و تحصيلات تكميلي هستند.
4-به مدارك ناقص و درخواست داوطلباني كه واجد كليه شرايط الزامي نباشند ترتيب اثر داده نخواهد شد و وجه پرداختي قابل استرداد نيست؛ لذا مجددا توصيه مي شود داوطلبان قبل از ثبت نام، مفاد اطلاعيه را به دقت مطالعه و در صورت اطمينان از احراز كليه شرايط الزامي ،ثبت نام نمايند.
5-شرايط پذيرش و نحوه ارائه درخواست ثبت نام از وضوح كافي برخوردار است؛ لذا خواهشمند است از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني به منظور پرسش مجدد موارد خودداري فرماييد.
6-چنانچه در هر مرحله از ثبت نام، بررسي و اشتغال به تحصيل مشخص شود كه داوطلب واجد شرايط الزامي پذيرش از طريق اين اطلاعيه نبوده يا مغايرتي بين مدارك و مستندات ارائه شده با اصل مدرك صادره از مراجع ذي ريط وجود داشته باشند، بلافاصله از ثبت نام و ادامه تحصيل او جلوگيري مي شود و مطابق مقررات با وي رفتار خواهد شد.
 
تعداد بازدید: 224
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
تمامي حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه جهرم مي باشد و هرگونه كپي برداري غيرمجاز است.
Powered by DorsaPortal