کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر محمد حسنهمت پوررئیس دانشکده فنی مهندسی225
2محمد نبیبهمن زادگانمسئول دفتر و کارشناس گروه مهندسی برق و مهندسی مکانیک220
3عترتکمالیان فرکارشناس مهندسی کامپیوتر205
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.