تقویم آموزشی نیمسال اول ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱

تاریخ : ۰۹ شهریور ۱۴۰۱


دانشگاه جهرم

مدیریت امورآموزشی و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال اول 1402 1401

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

تاریخ پایان برای کارشناس

تایید استاد مشاور

ثبت نام مقدماتی

شنبه

07/03/ 1401

پنج شنبه

1401/03/13 

سه شنبه

1401/03/18 

شنبه

1401/03/22 

انتخاب واحد اصلی

ورودی های 98 و ماقبل

شنبه 1401/06/19 

ورودی های 99 و ماقبل

یکشنبه 1401/06/20 

ورودی های 1400 و ماقبل

دوشنبه 1401/06/21 

انتخاب واحد مرحله دوم (مجاز برای تمام ورودی ­ها)

سه شنبه 1401/06/22 

چهارشنبه

1401/06/23 

یکشنبه

1401/06/27 

جمعه

1401/07/01 

شروع کلاس ها

یکشنبه 27/06/1400

حذف و اضافه

شنبه 1401/07/02 

دوشنبه 1401/07/04 

چهارشنبه

1401/07/06

از پنجشنبه 1401/07/07 

تا پنجشنبه 1401/07/14 

ارزشیابی اینترنتی دانشجویان از اساتید

شنبه 1401/09/19 

سه شنبه 1401/09/29

حذف اضطراری

چهارشنبه 1401/09/30 

پنجشنبه 1401/10/01

حذف نیمسال

چهارشنبه 1401/07/07

پنجشنبه 1401/10/01 

امتحانات دروس عملی و آزمایشگاهی

شنبه 1401/10/10

چهارشنبه 1401/10/15

پایان کلاس ها

چهارشنبه 1401/10/15

شروع امتحانات نهایی

شنبه 1401/10/17 

امتحانات نهایی دروس عمومی و معارف

شنبه 1401/10/17 

یکشنبه 1401/10/18 

امتحان نهایی درس زبان عمومی

پنجشنبه 1401/10/22 

امتحان نهایی درس فارسی عمومی

پنجشنبه 1401/10/29 

پایان امتحانات نهایی

جمعه 1401/10/30

مهلت ورود نمره توسط استاد

سه شنبه 1401/11/04

مهلت بررسی اعتراضات نمره

چهارشنبه 1401/11/05

پنجشنبه

1401/11/06 

مهلت نهایی بستن نمرات و ارسال به آموزش

جمعه 1401/11/07