تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸

تاریخ برگزاری : ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ تقویم آموزشی

 

دانشگاه جهرم

مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی

تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 98

عنوان

از تاریخ

تا تاریخ

ثبت نام مقدماتی

شنبه 23/9/ 1398

پنج شنبه 1398/10/05

تایید ثبت نام مقدماتی توسط استاد مشاور

جمعه 6/10/ 1398

جمعه 1398/10/13

انتخاب واحد اصلی

ورودی های 96 و ماقبل

سه شنبه 1398/11/08

ورودی های 97 و ماقبل

چهارشنبه 1398/11/09

ورودی های 98 و ماقبل

پنج شنبه 1398/11/10

شروع کلاس ها

شنبه 1398/11/12

حذف و اضافه

شنبه 1398/11/19

دوشنبه 1398/11/21

تأیید استاد مشاور

دوشنبه 1398/11/28

جمعه 1398/12/02

حذف اضطراری (حذف نهایی)

سه شنبه 1399/2/23

چهارشنبه 1399/2/24

ارزشیابی اینترنتی اساتید

چهارشنبه 1399/2/24

جمعه 1399/3/09

امتحانات عملی و آزمایشگاهی

شنبه 1399/3/10

سه شنبه 1399/3/13

پایان کلاس های نیمسال دوم

سه شنبه 1399/3/13

شروع امتحانات پایان نیمسال دوم

جمعه 1399/3/16

امتحانات پایان نیمسال دروس عمومی و معارف

جمعه 1399/3/16و شنبه 1399/3/17

امتحانات پایان نیمسال درس زبان عمومی

جمعه 1399/3/23

امتحان پایان نیمسال درس فارسی عمومی

جمعه 1399/3/30

پایان امتحانات پایان نیمسال دوم

دوشنبه 1399/4/02