کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
30لیلاحقایقکارشناس و متصدی مرکز تلفن101
26سید نویداخلاقیکارشناس امور عمومی (تشریفات)-
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
62دکتر عسکرغنیمعاون دانشجویی و فرهنگی-
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.