کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
36سمیهعباسیکارشناس اداره اعتبارات ورسیدگی به اسناد137
1دکتر محمدعباس زادهرئیس دانشگاه جهرم114
56علیرضاصنیع خاتمکارشناس امور پژوهشی140
20حسنصفرزادهکارشناس مسئول اداره کارگزینی174
32احسانصدرائیانکارشناس آزمایشگاه ها-
9حامدصحرائیانکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
74خدیجهصحرائیانکارشناس صندوق رفاه دانشجویان178
15محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر-
51سعیدصادقیبایگان آموزش158
63محسنصادقیمسئول دفتر معاون دانشجویی و فرهنگی210
نمایش ۳۱ تا ۴۰ مورد از کل ۹۴ مورد.