کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
10مجیدشفاعت پناهیمدیر بودجه و تشکیلات188
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
31روح الهتقوایی نژادمدیر امور مالی157
16علیرضاقناعت پیشهمدیر امور اداری و پشتیبانی120
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
44دکتر محمدشهروزیمدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی134
37ابوالفضلزارعیانمتصدی بایگانی امور مالی164
68حسینپاشهسرپرست مدیریت امور دانشجویی141
نمایش ۶۱ تا ۷۰ مورد از کل ۹۷ مورد.