کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
32محمد حسینبشارتیرئیس اداره دریافت و پرداخت126
21محمد علیزینی فردمسئول واحد تدارکات104
47محمد علیرحمانیانکارشناس امور آموزشی و کارشناس رشته مهندسی برق173
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
20مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
49مریمرحمانیانکارشناس امور آموزش135
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.