کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
51دکتر محمودمحمودیمدیر امور پژوهشی-
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
36سید مرتضیموسوی نژادکارشناس مسئول امور مالی122
11محمدمیمنهکارشناس بودجه و تشکیلات177
1دکتر کامبیزمیناییرئیس دانشگاه جهرم110
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
46علینظریرئیس اداره فارغ التحصیلان131
55دکتر محمد حسنهمت پوررئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
80دکتر عبدالههمتیانرئیس دانشکده کشاورزی222
52ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۹۷ مورد.