کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
96محمدرحمانیانکارشناس تدارکات175
95ابراهیمپابرجاکارشناس امور پژوهشی161
94مریمآزادیخواه جهرمیکارشناس بایگانی امور اداری153
93فاطمهتسلیمرئیس گروه فرهنگی و اجتماعی190
92فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
91دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
90فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار206
89مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
88دکتر حسینرنگانیسرپرست دانشکده علوم پایه209
87علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.