اداره حراست

شرح وظایف حراست

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها ، ایجاد شده است

در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود

۱- کشف و گزارش تخلفات احتمالی ( بطور اعم در حیطه دانشگاه)

 ۲-  کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

۳- کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط .

۴-  نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

۵- ساماندهی و نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

 ۶- آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

 ۷- صدور مجوز مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

۸- همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

۹- پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

۱۰- پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها

۱۱- اطلاع رسانی به موقع از وضعیت سیستم به مراجع ذی صلاح.

۱۲- احقاق حقوق ارباب رجوع(یک یاز دلایل تأسیس ارگانها ، ادارات و سازمانها ارائه خدمات به مردم می باشدو از طرف دیگر توجه و دقت در رضایتمندی ارباب رجوع.

۱۳- ارائه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

دستگاه حراست براساس ماده واحده قانون مصوب 68/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اهداف و تشکیلات سازمانی خاص به عنوان یک مجموعه اجرائی و نظارتی از مصادیق بارز و حیطه شمول اصول و قواعد مذکور بوده و به لحاظ ویژگیها، وظایف و جایگاه سازمانی بعنوان یکی از زیر مجموعه های تشکیلاتی، مستقیماً یا به صورت غیر مستقیم و نامحسوس وظایف خطیری در ارتباط با سالم سازی محیط کار و کنترل کیفی و کمی کارکنان ، بررسی و احراز تخلفات اداری مالی ، حفاظت از تاسیسات و اماکن ، اسناد و مدارک را عهده دار می باشد.بنابراین سیاست و روش حراستی اجمالاً مبتنی و به لحاظ موارد ذیل خواهد بود:

۱- اهتمام و پاسداری از دستاوردهای انقلاب ، تبلیغ تفکرات بسیجی ، بذل مساعی و تلاش در جهت حفظ مصالح نظام مقدس اسلامی به عنوان اساسی ترین وظیفه دستگاه حراست.

۲-  ممانعت و اعتراض از اعمال و تعصبات خشک و بی مورد و روشهای تنگ نظرانه و متحجرانه و هرگونه انحصار طلبی در انجام وظایف سازمانی واحد.

۳-  مجاهدت در شناساندن دستگاه حراست به عنوان محرم تامین امنیت برای عموم مسئولین ، مدیران و کارکنان و ارباب رجوع) به منظور انعکاس نقطه نظرات و تخلفات و درخواستهای مشروع آنان و تلاش در رسیدگی و اقدامات لازم مطابق ضوابط برای اجابت درخواستهای منطقی و قانونی مشارالیه.

۴- شناسائی نقاط ضعف و قوت مجموعه به منظور تمهید و ارایه راه کارها و خط مشی های مناسب در جهت رفع نارسائی ها و مشکلات موجود به مدیر دستگاه

۵-  رعایت کامل و دقیق شرح وظایف و دستورالعملهای اجرائی و بهره برداری کامل از تجارب مکتسب.

۶-  همکاری تنگاتنگ و صمیمانه با مقامات و دیگران در تحقق اهداف سازمانی و اهتمام و تلاش در القاء و تبین جایگاه حراست به عنوان مشاورین امین و نستوه به مدیران و بذل مساعی مشترک در تحقق این ایده که : مدیران و مسئولین حراست برای همدیگر می باشند نه در مقابل و رو در روی هم.

۷- شناساندن دستگاه حراست و بذل توجه وافر در اینکه اقدامات حراست در تمام موارد مستدل و مستند و متکی به اسناد و مدارک قابل استناد می باشند و از توجه و اقدام به گزارشات غیر مستند و غیر موجه جداً پرهیز و اجتناب خواهد شد.

۸-  توجه و اهتمام مستمر و کامل در جهت سالم سازی محیط کاری و اداری سازمان و جلوگیری از بروز جو تشنج و تهدید و ارعاب وحشت برای جلوگیری از تقلیل بازده و اعتماد کاری کارکنان ، اعتماد کامل متقابل و حسن ظن به یکدیگر.

۹-  اهتمام و به کارگیری امر به معروف و نهی از منکر در مسائل مبتلا ..... و در همه امور.

۱۰- کمک به فرایند توسعه دانشگاه در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی، فرهنگی و دینی.

 

نقش حراست در پیشگیری از وقوع تخلف ها

۱-    نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده.

۲-    نقش اصلاح کننده یا درمان کننده.

۳-    نقش جدا کننده از سیستم.

 

منشور اخلاقی و سازمانی حراست :

        ۱) عمل به احکام و موازین دین مبین اسلام .

         ۲) رعایت قوانین و مقررات و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری ، قانون گرائی و تعمیم آن در سازمان

         ۳) تلاش در تامین امنیت شغلی مدیران و کارکنان

         ۴) رعایت اصل احترام و تکریم ارباب رجوع

         ۵) رعایت حریم خصوصی افراد و تلاش در جهت حفظ آبرو و اسرار کارکنان، دانشجویان و اساتید.

         ۶) تلاش در جهت استقرار شایسته سالاری با تکیه بر شناسائی و معرفی کارکنان متعهد و متخصص

         ۷) تعامل و همکاری با مدیران جهت تحقق اهداف سازمانی

         ۸) تلاش مجدانه در شناسائی و پیشگیری از آسیب های سازمان

         ۹) شناسائی متخلفان و قانون گریزان و برخورد متناسب و قانونی با آنان

         ۱۰) بهره مندی از نگرشی کلان و برنامه ریزی متناسب با فن آوری های روز

         ۱۱) توجه لازم به سه اصل : دقت ، صحت و سرعت در بررسی گزارشهای رسیده و اطلاع رسانی به موقع .

         ۱۲) اهتمام به تحقق بخشیدن سه شعار اساسی : حراست اثرگذار، تصمیم ساز و پاسخگو.