ارتباط با مدیریت حراست

شما هم حراست دانشگاه باشید.


اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشها و دستاوردهای والای نظام ، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه هاآماده دریافت اخبار وگزارشات شما عزیزان می باشد.
پل های ارتباطی:

شماره تماس: 54372252                      داخلی: 111

تلفکس: 54374026-071

ایمیل: herasat@jahromu.as.ir

 

ستاد خبری مدیریت حراست دانشگاه جهرم