رئیس دانشکده

رئیس دانشکده

دکتر محمد ابراهیم سمیع متولد 1361 و دانش آموخته دکتری تخصصی مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی از دانشگاه شیراز می باشد. چاپ چندین مقاله در مجلات معتبر بین المللی و ارائه مقالات مختلف در کنفرانس های ملی و بین المللی بخشی از فعالیت های علمی-پژوهشی ایشان است.
از سوابق اجرایی وی می توان به معاون آموزشی و پژوهشی، رئیس دانشکده مهندسی، مدیرگروه کامپیوتر، مدیرگروه فناوری اطلاعات نام برد. همچنین ایشان عنوان استاد نمونه آموزشی دانشگاه جهرم، پژوهشگر نمونه و کارآفرین برتر (استاد نمونه پژوهشی) و کارآفرین برتر استان فارس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را نیز در کارنامه دارد.