مسابقه کتابخوانی نگین آفرینش

۱۸ فروردین ۱۴۰۰ | ۱۳:۴۳ کد : ۱۰۸۹ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۲۴۹
مسابقه کتابخوانی نگین آفرینش

مسابقه کتابخوانی نگین آفرینش

ویژه دانشگاهیان کشور

کتاب انسان ۲۵۰ ساله

فصل های پنجم٬ ششم و هفدهم

«امام حسن(ع)٬ امام حسین (ع) و غایت حرکت انسان ۲۵۰ ساله»

« صفحات ۱۱۳ تا ۱۵۸ ٬ ۳۲۰ تا ۳۵۰»

زمان آزمون: ۱۵ رمضان

جوایز نقدی:

نفر اول: ۳۰۰ هزار تومان

نفر دوم: ۲۵۰ هزار تومان

نفر سوم: ۲۰۰ هزار تومان

نفر چهارم و پنجم: ۱۵۰ هزار تومان

آدرس صفحه آزمون:

https://erp.qut.ac.ir/SubSystem/Dabir/WorkFlow/FormsDef/FormsDef_View.aspx?idf=9889


نظر شما :