معرفی

معرفی گروه امور  فرهنگی و  اجتماعی 

هدف اصلی این گروه، تربیت و ارتقا سطح توانمندی های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان در تراز ایران اسلامی است. در همین راستا حوزه های متنوعی، ذیل این مدیریت، فعالیت می کنند . واحد فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مسؤولیت حوزه هایی را بر عهده دارد که محور آنها، ارایه برخی آموزش های مستقیم و غیر مستقیم در زمینه فرهنگ و اجتماع باشد.

این حوزه از سال 1393 و پس از ادغام معاونت فرهنگی و اجتماعی و معاونت دانشجویی، با نام گروه امور فرهنگی و اجتماعی فعالیت خود را ادامه می دهد.

 

کارکنان گروه امور فرهنگی و اجتماعی:

دکتر جابر ابوئیان

رئیس گروه فرهنگی و اجتماعی دانشگاه جهرم

 

منصور رحمانیان

کارشناس امور فرهنگی

 

واحد های زیر مجموعه مدیریت :

  • کانون های فرهنگی و هنری دانشگاهیان
  • انجمن های علمی دانشگاهیان
  • تشکل های اسلامی دانشگاهیان
  • خانه نشریات دانشگاهی
  • قرآن و عترت
  • ارتباطات فرهنگی
  • دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی