بسته خبری امور فرهنگی

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۲:۱۲ کد : ۱۲۸۷ اخبار
تعداد بازدید:۲۶۵
بسته خبری امور فرهنگی
مسابقه مدرس شو با همکاری گروه علمی الگوریتم اول و دانشگاه شیراز در ۵ محور برگزار می شود.

--مفاهیم دشوار و کاربردی از تمامی دروس دانشگاهی

-چالش های نرم افزاری

-مفاهیم کاربردی و صنعتی

-دروس کاربردی

-مهارت های دانشگاهی

شما می توانید با ساخت یک ویدئو کوتاه در هر یک از محورهای مسابقه، در این رقابت هیجان انگیز شرکت کنید.

فراموش نکنید که برای ساخت ویدئو، تیم الگوریتم اول در کنار شماست.

 برای آگاهی از نحوه تولید محتوا به سایت الگوریتم اول مراجعه کنید.

https://avval.org/event

 

 

جشـنواره ملی مولانا به عنوان عرصه تجلی توانمندی‌ها و اسـتعدادهای ارزشـمند تمام عالقمندان به صدا و گویندگی و بسـتر مناسـبی برای انعکاس ظرفیت‌های قابل توجه آنهاسـت. این جشـنواره رویکرد نوین معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت علوم و دانشـگاه دامغان برای جلب مشـارکت حداکثری دانشـگاهیان، ارتقاء روحیه نشـاط و پویایـی بـه ویـژه در دوران سـخت ویـروس منحـوس کروناسـت. بـر ایـن اسـاس ابعـاد محتوایـی جشـنواره تقویـت شـده و ضمـن کاسـتن از جنبه های رقابتـی، بر جنبههای آموزشـی آن افزوده شـده اسـت.

 

بخش های مختلف جشنواره

 ۱ )بخش رقابتی: 

 ۱_گویندگی (شامل: دکلمه_گویندگی تیزر تبلیغاتی_خبر_ روایت داستان)

 ۲_دوبله (دوبله انیمیشن_ دوبله فیلم)

۳_اجرا و سخنوری بخش ویژه ایـن بخـش ویـژه آثـار تولیـد شـده شـرکت کننـدگان در جشـنواره خواهـد بـود کـه در شـاخه هـای : ۱ _پادکست ۲ _روایت داستان / نمایش نامه صوتی ۳ _دوبله (انیمیشن و فیلم) می توانند آثار خود را ارسال نمایند.

 

 ۲ )بخش غیررقابتی: 

کارگاه ها و دوره های آموزشی نشست های هم اندیشی نمایش توانمندی ها و آثار برگزیده شرکت کنندگان

 

شرایط عمومی شرکت کنندگان:

محدودیتــی بــرای شــرکت متقاضیــان در رشــته هــای مختلــف جشــنواره وجــود نــدارد. الـف) شـماره تلفـن همـراه و ایمیـل وارد شـده در فـرم توسـط متقاضـی، پل ارتباطـی آتـی دبیرخانـه بـا شـرکت کنندگان اسـت. ب) تکمیـل و ارائـه ی فـرم شـرکت در جشـنواره بـه منزلـه ی پذیـرش کلیـه شـرایط و قوانین جشـنواره اسـت. پ) مطابـق آئیـن نامـه جشـنواره، در هـر زمـان عـدم صحـت مـدارک ارائـه شـده از جانـب متقاضـی بـرای دبیرخانـه محـرز شـود، اثـر مربوطـه حـذف شـده و مسـئولیت کلیـه ی عواقـب آن برعهـده ی متقاضـی خواهـد بـود . ت) تفسـیر و رفـع ابهـام از مقـررات و اخـذ تصمیم نهایـی درباره موضوعات پیشـبینی نشـده به عهده شـورای سیاستگذاری جشـنواره است. ث) در تمامـی رشـته هـای جشـنواره، آثـار راه یافتـه بـه مرحلـه پایانـی، بـا توجـه بـه درخواسـت فـرد، گواهـی شـرکت صـادر خواهدشـد. ج) چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشـده باشـد، در صورت درخواسـت دانشـجویان و یـا کارشناسـان ، توسـط دبیرخانـه، تبییـن صـورت میگیرد و پـس از تصمیـم نهایـی در دبیرخانـه جشـنواره، اعالـم و اجرا خواهد شـد. چ) دبیرخانـه مـی توانـد از آثـار راه یافتـه بـا یکـر نـام خالـق اثـر در انتشـار آثـار، بـه هـر آن گونـه کـه صالـح میدانـد، اسـتفاده کنـد.

برای دانلود فرم ثبت نام نخستین جشنواره ملی مولانا کلیک کنید.

برای دانلود فایل فراخوان جشنواره ملی گویندگی، دوبله، اجرا و سخنوری مولانا کلیک کنید.

 

 

 

کتاب وینسنس و گرگ خندان نوشته بیژن کیا، درباره حمله ناو آمریکایی وینسنس به هواپیمای مسافربری ‌ایرانی در خلیج فارس و شهادت سرنشینان آن در 12تیرماه 1367 است که پس از کتاب آدم خوار بار دیگر دستمایه ادبی این نویسنده قرار گرفته است.

نویسنده در این رمان با استفاده از شخصیت‌های ایرانی و غیر ایرانی در کنار یکدیگر رمانی ملموس برای هر دو خواننده ایرانی و غیر ایرانی نوشته است‌.

 

ویژه دانشگاهیان دانشگاه‌های استان فارس و منطقه 7 کشور

فایل کتاب به صورت پی دی اف پیوست است.

 

جوایز برگزیدگان:

نفر اول: مبلغ 300 هزار تومان

نفر دوم: مبلغ 250 هزار تومان

نفر سوم: مبلغ 200 هزار تومان

نفر چهارم: مبلغ 150 هزار تومان

نفر پنجم: مبلغ 100 هزار تومان

 

زمان برگزاری مسابقه: پنج شنبه 31 تیرماه 1400    ساعت 20 لغایت 22

علاقمندان می توانند جهت ثبت نام و دریافت لینک مسابقه، نام و نام خانوادگی خود را به همراه عنوان«وینسس و گرگ خندان» حدأکثر تا تاریخ 29 تیرماه به شماره 3000253303 پیامک نمایند.

وینسنس و گرگ خندان

 


مهمترین نکات برای ثبت درخواست بهره‌مندی از این پشتیبانی‌ها به شرح زیر است:
1.    دانشجویان هریک از دانشگا‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که واجد شرایط مذکور در «شیوه‌نامه پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور در سال تحصیلی 1401-1400» (کلیک کنید) هستند، می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد، به نشانی sina.bmn.ir (کلیک کنید)، ارائه کنند.
2.    فرایند ثبت‌نام آن دسته از متقاضیانی که در حال حاضر دانشجو هستند، از یکم تیرماه آغاز می‌شود و لازم است این دانشجویان اطلاعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مربوط، در سامانه سینا بارگذاری یا به‌روزرسانی کنند.
3.    ثبت‌نام دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها که در مهرماه سال جاری در دوره‌های تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا دکتری تخصصی در یکی از دانشگاه‌های کشور به عنوان دانشجوی نوورود مشغول به تحصیل خواهند شد نیز از یکم تیرماه آغازمی‌شود و لازم است این افراد اطلاعات و مستندات خود را به همراه تصاویر مربوط، تا مهلت تعیین شده در بند 4، در سامانه سینا بارگذاری یا به‌روزرسانی کنند و همچنین پس از پذیرفته شدن در دانشگاه‌، اطلاعات مربوط به محل تحصیل خود را تا پانزدهم مهرماه در سامانه سینا درج نمایند تا در صورت برگزیدگی، از پشتیبانی‌های بنیاد بهره‌مند شوند.
4.    متقاضیان بندهای 2 و 3، حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 1400/4/30 (غیرقابل تمدید) فرصت دارند گزینه «درخواست بررسی پرونده برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی» را از بخش «ثبت درخواست‌ها»در سامانه انتخاب کنند.
5.    زمان ثبت‌نام دانشجویان نوورود دوره‌های پایه دانشگاه‌ها شامل دوره‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد پیوسته، دکتری حرفه‌ای و دکتری تخصصی پیوسته، متعاقباً اعلام خواهد شد.
تذکر 1. بر اساس رویۀ اجرایی تدوین شده، مقرر شده‌است آخرین معدل متقاضیان، میانگین نمرات تا پایان نیم‌سال اول سال تحصیلی 1400-1399 در نظر گرفته شود.
6. بنیاد ملی نخبگان پس از بررسی اولیه درخواست‌ها و بر اساس ظرفیت سالیانه و با هدف تسریع در اطلاع‌رسانی به متقاضیان برای برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های مورد نیاز برای بهره‌مندی از پشتیبانی‌های دانشجویی، نتیجه اولیه پذیرش متقاضیانی که بالاترین امتیاز از مجموعه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فرهنگی را در مقایسه با سایر افراد کسب کرده‌اند (صرفاً از طریق سامانه سینا) اعلام خواهد کرد.
تذکر2. با توجه به این‌که نتایج اولیه صرفاً بر اساس مدارک ادعایی مندرج در سامانه سینا اعلام خواهد شد، قویاً تأکید می‌شود متقاضیان، با مطالعه دقیق شیوه‌نامه و راهنماهای مرتبط، از بارگذاری اطلاعات نامعتبر و نامربوط در سامانه خودداری نمایند.
تذکر3. در صورتی که در هر مرحله از بررسی‌ها مشخص شود که متقاضی، آگاهانه اطلاعاتی نامعتبر و خلاف واقع بارگذاری کرده است، علاوه بر محرومیت از این تسهیلات، از سایر تسهیلات و حمایت‌های بنیاد، محروم و عدم صداقت وی به مراجع ذی‌ربط، اعلام می‌شود و حق پی‌گیری موضوع به‌ صورت حقوقی نیز برای بنیاد ملی محفوظ خواهد بود.
تذکر4. در بخش ثبت مدارک مربوط به افتخارات در سامانه، برای جلوگیری از درج اشتباه افتخار یا مستندات نامربوط، لازم است متقاضیان قبل از درج افتخار مورد نظر، راهنمای مربوط به آن را مطالعه کنند.
تذکر5. اکیداً توصیه می‌شود متقاضیان دقت لازم را در تکمیل اطلاعات و بارگذاری آنها در سامانه سینا، بکار بندند؛ زیرا پس از تأیید درخواست در سامانه، امکان اصلاح اطلاعات نادرست وجود ندارد و در صورت اثبات درج اطلاعات خلاف واقع، متقاضی از فهرست مشمولان بنیاد حذف خواهد شد.
7.    بنیاد ملی نخبگان بعد از اتمام بررسی پرونده‌ها در بنیادهای نخبگان استانی و بر اساس امتیاز نهایی، نتیجه نهایی بررسی درخواست متقاضیان را اعلام خواهد کرد.

 

 


نظر شما :