معرفی دانشکده

تاریخچه:

تاریخچه تأسیس دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه جهرم به سال ۱۳86 و تشکیل گروه علوم ورزشی، مترجمی زبان انگلیسی زبان و ادبیات فارسی برمی‌گردد. چهارسال بعد، در سال ۱۳90، گروه زبان شناسی تشکیل و از مهر ماه همان سال اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته در مقطع کارشناسی گردید. سرانجام، دانشکده ادبیات و علوم انسانی به‌دنبال سیاست توسعه هر چه بیشتر علوم انسانی در دانشگاه جهرم، با کسب مجوز برای ایجاد رشته‌ فلسفه و کلام اسلامی در مقطع کارشناسی در سال  1393 و رشته حسابداری در سال 1398، نسبت به پذیرش دانشجو اقدام کرد.

در مهرماه سال ۱۳92 و به‌منظور توسعه‌ی تحصیلات تکمیلی، اولین دوره‌ ی کارشناسی ارشد رشته‌ی زبان و ادبیات فارسی راه اندازی شد. دانشکده ادبیات و علوم انسانیِ دانشگاه جهرم در ادامه‌ حرکت رو به جلوی خود، در مهر ۱۳۹6، پس از کسب موافقت وزارتخانه متبوع در رشته علوم ورزشی، با گرایش مدیریت راهبردی (بهمن 1395) و رشته زبان شناسی (مهر 1396) در مقطع کارشناسی ارشد نیز اقدام به پذیرش دانشجو نمود.

این دانشکده در حال حاضر در 5 رشته کارشناسی و 3 رشته در مقطع کارشناسی ارشد فعالیت می‌کند.

 

 

رؤسای دانشکده تاکنون:

ریاست این دانشکده از زمان تأسیس تا سال 1395برعهده دکتر اسحاق آسوده بوده و از 1395 تا کنون  دکتر محمود مبارکی این مسولیت را بر عهده دارند.

 

 

کارشناسان  دانشکده:

کارشناس گروه مترجمی زبان انگلیسی

سمیه شبیری

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

منصوره رنجبر

کارشناس گروه فلسفه و کلام اسلامی

 رضا رحمانیان

کارشناس گروه حسابداری

 رضا رحمانیان

کارشناس گروه زبان شناسی

  لیلا آگاهی

کارشناس گروه علوم ورزشی

 علی رحمانیان

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

رشته های فعال دانشکده ادبیات و علوم انسانی :

 

کارشناسی

کارشناسی ارشد

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات فارسی

زبان شناسی

زبان شناسی- همگانی

مترجمی زبان انگلیسی

-

علوم ورزشی

علوم ورزشی- مدیریت راه بردی در ورزش

فلسفه و کلام اسلامی

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امکانات دانشکده :      

  دانشکده ادبیات و علوم انسانی دارای ۲ آزمایشگاه مترجمی زبان و تربیت بدنی است: آزمایشگاه  "فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی و آسیب شناسی" و آزمایشگاه زبان انگلیسی .

 

اعضای هیات علمی دانشکده:

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی هم اکنون دارای 20 عضو هیأت علمی است.