آیین نامه‌ها و فرم‌ها- گروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
سیلابس دروس اختیاری مهندسی مکانیک ویژه ورودی ۱۴۰۰ به بعدگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
آرایش ترمی دروس مهندسی مکانیک ویژه ورودی های ۱۴۰۰ به بعدگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
فرم مخصوص انتخاب واحد دانشجویان کمیسیون موارد خاصگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
فرم معرفی به استادگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
قالب استاندارد نگارش پروژه تخصصیگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
فرم پیشنهادی و تصویب پروژه تخصصیگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
آیین نامه کاراموزیگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
نمودار درختی و آرایش ترمی ورودی های ۹۷ و مابعدگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
نمودار درختی دروس تخصصی انتخابیگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
مشخصات کلی، برنامه آموزشی و سرفصل دروس مهندسی مکانیکگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی
آرایش ترمی ورودیهای۹۶ و ماقبلگروه آموزشی مهندسی مکانیک - کارشناسی