اطلاعیه ها

وبینار آشنایی مقدماتی با حوزه‌های پژوهشی روان‌شناسی زبان و عصب‌شناسی زبان

کارگروه عصب-روان‌شناسی زبان شاخه دانشجویی آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز ایران با همکاری انجمن علمی- دانشجویی زبان‌شناسی دانشگاه جهرم وبینار آشنایی مقدماتی با حوزه‌های پژوهشی روان‌شناسی زبان و عصب‌شناسی زبان برگزار می‌کنند.

ادامه مطلب