اخبار و اطلاعیه - آرشیو

جشنواره پاییزه
جشنواره پاییزه

جشنواره پاییزه

جشنواره پاییزه مسابقات ورزش قهرمانی درون دانشگاهی دانشجویان (دختر/پسر) دانشگاه جهرم

ادامه مطلب
فراخوان مسابقات قهرمانی غیر المپیادی

فراخوان مسابقات قهرمانی غیر المپیادی

با توجه به برگزاری مسابقات قهرمانی در شش ماهه دوم سال جاری در دو بخش دختران و پسران ، از دانشجویان علاقمند دعوت می شودبرای حضور در این رقابت ها به اداره تربیت بدنی دانشگاه مراجعه کنند.

ادامه مطلب