وظایف و اختیارات

 

- راهبری و نظارت بر حسن اجرای امور فرهنگی_اجتماعی دانشگاه مربوط به استادان، دانشجویان وکارکنان

_ تطبیق و اجرای سیاستهای راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد وتشکل های تعمیق و گسترش فرهنگ و مبانی اسلام در دستگاه ها در حوزه های فرهنگی_اجتماعی و دانشجویی دانشگاه.

_ رصد وضعیت کلی فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و سیاسی دانشگاه و فرصت های ترویج وتسهیل فعالیت ها و ارتباطات فرهنگی اجتماعی.

_ انجام مطالعات لازم به منظور برنامه ریزی  ترویج فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به منظور گسترش و تعمیق ارزش های اسلامی، ایرانی و انقلابی در همه سطوح دانشگاه.

_ توسعه فضای گفتمان ارتباطات و همکاری های فرهنگی با مراکز، موسسات و نهاد های فکری، فرهنگی و انقلابی.

_ برنامه ریزی و تلاش در جهت توسعه بصیرت و نگرش ها، توانمندی های فرهنگی، اجتماعی،سیاسی، و اخلاقی اعضا و به ویژه داشجویان از طریق برگزاری دوره ها، سمینارها و جلسات آموزشی ترویجی

_مدیریت محتوایی شورای فرهنگی و اجتماعی و شورای دانشجویی دانشگاه.

_ برنامه ریزی برای ارتقائ شرایط رفاهی، بهداشتی و سلامت دانشجویان و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور مربوط.

_ مدیریت امکانات و تجهیزات اسکان و رفاه دانشجویان و مدیریت مناسب ارائه خدمات دانشجویی

_ طراحی  ساز و کار های بهینه ارائه خدمات دانشجویی مطابق با سیاستهای کلی دانشگاه به ویژه با ریکرد برون سپاری.

_ رصد مسائل و معضلات اجتماعی و روحی روانی دانشجویان، برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در حل مسائل مذکور با همکاری و هماهنگی سایر واحد های مربوط.

_ برنامه ریزی و مدیریت ارائه ی خدمات مشاوره دانشجویی در زمینه های مشکلات روحی- روانی، دانشجویی، تحصیلی و شغلی.

_ اجرای برنامه ها و سیاست های ابلاغی مراجع بالادستی در خصوص مراقبت های بهداشتی درمانی دانشجویان.

_ مراقبت و نظارت بر بهداشت محیط مراکز خوابگاهی و دانشجویی.

_پیگیری امور انضباطی دانشجویان وتمهید سیاست ها و برنامه های مناسب به منظور پیشگیری و کاهش مسائل انضباطی.

_ برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در خصوص اعتلای فضای ورزشی و امورات ورزشی دانشجویان.