درباره معاونت

چشم انداز معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهرم

حفظ و نشر آثار علمی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواردی دیگر از وظایفی است که بر عهده ی دانشگاه ها گذاشته شده است. جوانانی که در این محیط تربیت می شوند باید از چنان توانایی و تفکری برخوردار باشند که بتوانند نهضت ملی و  نیز انقلاب عظیم فرهنگی زمان ما را در جهت نیل به آرمان های بزرگ دینی و ملی هدایت کنند و به  سلامت و ارتقائ نسل بعدی منتقل سازند. رسالت کلی معاونت فرهنگی دانشگاه ها ارائه راهکارهای نوآورانه  دانشگاه فرهنگی و تلاش برای تربیت دانش آموختگانی است که بتواند برای هویت بخشی به جامعه و نوآوری در آن بکوشند و ضمن پایبندی به ارزش های اخلاقی و معنوی زمینه ساز تعالی ایران اسلامی باشند.

دانشگاه جهرم با اتکا به این سرمایه عظیم معنوی و با تکیه به فرهنگ دینی و بومی و ملی گذشتگان و با  توجه به مقتضیات زندگی کنونی در تلاش است تا با تربیت افراد متخصص و با اجرای طرح و پژوهش های مختلف و نیز تقویت بنیه های علمی سازمان های اداری و اجرایی کشور گام بلندی در راه سربلندی و عزت ایران اسلامی گام بردارد. واضح است که این مهم جز با تلاش و همت کلیه ی همه دانشگا هیان به دست نمی آید.

ایجاد دانشگاهی بانشاط، نوآور، دوستدار علم و پایبند به مکارم اخلاقی، چشم انداز معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه جهرم در برنامه ریزی های خود است. این مجموعه تلاش می کند با نظارت و ارزیابی صحیح برای اجرای برنامه های فرهنگی، گام کوچکی را در اعتلای همه جانبه ی دانشگاه و کشور بردارد.

مجموعه معاونت دانشجویی و فرهنگی به عنوان یکی ازرکن های موثر دانشگاه، نقش پشتیبانی از حوزه های آموزشی و پژوهشی را بر عهده دارد و می کوشد با حفظ  و ارتقائ نقش حمایتی خود، امکانات رفاهی، معیشتی و خدماتی را به نحو احسن و شایسته به دانشجویان گرامی ارائه کند.