گروه کارآفرینی ، ارتباط با صنعت و جامعه

گروه کارآفرینی ، ارتباط با صنعت و جامعه

معرفی
گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه جهرم تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند. با توجه به اهمیت انجام فعالیت های مشترک و همکاری دانشگاه ها با بخش های دولتی و خصوصی و صنایع، به منظور رفع نیازهای جامعه، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها تأسیس شده اند. دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت می تواند نقشی مهم و موثر در پر کردن شکاف موجود میان دانشگاه و صنعت و نزدیک کردن آنها به یکدیگر ایفا کند و از این طریق به ارتقاء سطح علمی و فناوری جامعه کمک نماید.
  یکی از مؤلفه‌های مهم و اصلی کشورهای در حال توسعه و بطور خاص کشور ما حرکت از اقتصاد مبتنی بر منابع زیرزمینی به سمت اقتصاد دانش بنیان، با مؤلفه کارآفرینی و کارآفرینان است. معمولاً منشا تحولات بزرگ در توسعه اقتصاد دانش بنیان، توسعه کارآفرینی و وجود افراد خلاق، نوآور و مبتکر در عرصه اقتصادی کشورهاست. مرکز کارآفرینی دانشگاه جهرم با هدف توسعه کارآفرینی و تلاش در جهت حرکت به سوی دانشگاه کارآفرین کار خود را آغاز و در این راستا به فعالیت خود مشغول است.

 

وظایف

•    ایجاد ارتباط دوطرفه و مستمر بین دانشگاه با صنایع و سازمان‌ها در قالب ایجاد کارگروه‌های تخصصی
•    دریافت اولویت‌های تحقیقاتی از صنایع و سازمان‌ها و اطلاع‌رسانی به پژوهشگران دانشگاه
•    ارسال پیشنهادیه طرح‌های پژوهشی به صنایع و سازمان‌ها
•    انعقاد قرارداد اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی با صنایع و سازمان‌ها و نظارت بر قرارداد
•    انعقاد تفاهم‌نامه همکاری با صنایع و سازمان‌ها به‌منظور گسترش روابط دانشگاه با صنعت و جامعه
•    ارائه خدمات مشاوره و انجام امور مرتبط با مدیریت فناوری و ثبت اختراع
•    اعزام دانشجویان جهت بازدید از سازمان‌ها و صنایع و نیز گذراندن دوره‌های کارآموزی
•    نظارت و کنترل پروژه قراردادهای پژوهشی
•    برنامه ریزی و  حمایت از فعالیت های کارآفرینی دانشگاه
•    برنامه ریزی و حمایت از اجرای دوره های ارتقای مهارت های دانشجویان 

 

اهداف

•    ارتقاء کمی و کیفی ارتباط دانشگاه با مراکز اقتصادی و صنایع در سطوح بین‌المللی، ملی و استانی 
•    قانونمند کردن نحوه ارتباط دانشگاه با مراکز خارج از دانشگاه
•    فراهم شدن زمینه مشارکت اعضای هیأت علمی و کارشناسان فعال و خبره
•    زمینه‌سازی گسترش تولید و توسعه فناوری در کشور و تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری دانشگاه
•    همکاری با اساتید و ساختارهای پژوهشی در جذب طرحهای پژوهشی از خارج از دانشگاه
•    برنامه‌ریزی، اداره و هدایت امور تجاری‌سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری
•    ساماندهی و بهبود کیفیت دوره‌های کارآموزی
•    ارائه خدمات و پشتیبانی پژوهش و فناوری
•    - سازماندهی، حمایت و توانمندی‌سازی گروه‌های همسان، ترویج و تقویت روحیه کارآفرینی و کارگروهی در میان دانشجویان
•    ارتقای مهارت های فنی دانشجویان جهت ورود به بازار کار