آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۲ مورد از کل ۱۲ مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبشماره بخشنامهدانلود فایل
شیوه نامه داخلی انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه و پژوهشگر برتر ارتباط با جامعه و صنعتآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی ترفیع پایه اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت در دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
فرم تشویق مقالات دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
فرم درخواست برگزاری بازدید علمیآیین نامه های پژوهشی
فرم پیشنهاد طرح پژوهشیآیین نامه های پژوهشی
فرم محاسبه امتیاز تشویقی مقاله ‏های چاپ شده اعضای هیات علمی در نشریات معتبر علمیآیین نامه های پژوهشی
فرم موافقت نامه داخلی طرح های پژوهشی درون دانشگاهیآیین نامه های پژوهشی
آیین نامه شورای پژوهشی دانشگاه جهرمآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه پایه تشویقی اعضای هیات علمیآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه تشویق مقالات علمیآیین نامه های پژوهشی
شیوه نامه و دستورالعمل نحوه تخصیص اعتبار پژوهانه (گرنت) به اعضای هیأت علمیآیین نامه های پژوهشی