مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه جهرم

۱۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۱:۲۲ کد : ۱۱۵ اخبار
تعداد بازدید:۵۱۰
مسابقات سازه های ماکارونی به همت گروه مکانیک بیوسیستم در دانشگاه جهرم برگزار گردید.
مسابقات سازه های ماکارونی در دانشگاه جهرم


به گزارش روابط عمومی دانشگاه جهرم: مسابقات سازه های ماکارونی به همت گروه مکانیک بیوسیستم دانشگاه جهرم با سرپرستی دکتر محمودی از اساتید گروه مکانیک بیوسیستم برگزار گردید.
در این مسابقه 13 گروه شرکت کننده در مسابقات حضور داشتند و بارگذاری در دو مرحله خستگی اولیه و در ادامه بارگذاری تا حد شکست انجام گرفت.


نظر شما :