اخبار دانشگاه

بازدید سرپرست دانشگاه جهرم از خوابگاه های دانشجویی

بازدید سرپرست دانشگاه جهرم از خوابگاه های دانشجویی

۲۳ مهر ۱۳۹۸ | ۰۹:۲۲ اخبار
دکتر کامبیز مینایی سرپرست دانشگاه جهرم از خوابگاه های دانشجویی بازدید کردند.
بازدید سرپرست فرمانداری از دانشگاه جهرم

بازدید سرپرست فرمانداری از دانشگاه جهرم

۲۰ مهر ۱۳۹۸ | ۰۸:۲۲ اخبار
مهندس شفیعیان سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان جهرم به صورت سر زده از دانشگاه جهرم بازدید کرد.