ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه

 دکتر کامبیز مینایی متولد ۱۳۵۰ و دانش آموخته رشته گیاه پزشکی و حشره شناسی کشاورزی از دانشگاه شیراز و تهران بوده است. ایشان در سال ۱۳۷۸ به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه شیراز (استاد یار) کار خود را آغاز کرد تا اینکه در سال ۱۳۹۱ به مرتبه دانشیاری و در سال ۱۳۹۵ به مرتبه استادی دست یافت و در حال حاضر استاد پایه ۱۸ دانشگاه شیراز است.
وی تاکنون راهنمایی و مشاوره ۴۰ پایان نامه کارشناسی ارشد و تعدادی رساله دکتری را برعهده داشته و بیش از ۷۰ مقاله علمی پژوهشی در مجلات معتبر داخل و خارج کشور به چاپ رسانده است. افزون بر این تالیف یک جلد کتاب را در کارنامه خود دارد.
دکتر مینایی هم اکنون یکی از پنج دبیر وبگاه بین المللی Thrips wiki و عضو هیات تحریریه مجله Journal of Insect Biodiversity and systematics است.