خدمات دانشجویان - دانشگاه جهرم

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۱ مورد.
عنوان خدمتنحوه ارائهراهنمای استفادهاطلاعات تکمیلیدریافت خدمتسوالات متداولSLAنظرسنجیتماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلانعنوان زیر خدمت
پرداخت شهریه دانشجو
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۵۷
ثبت پرونده الکترونیکی دانشجو
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
مشاهده نمره و ثبت اعتراض به نمره
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
تقاضای انصراف از تحصیل با اخذ مدرک معادل کاردانی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست حذف نیمسال
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست حذف درس
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲
ثبت درخواست فرم ارجاع به شورای آموزشی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست مرخصی تحصیلی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست استرداد شهریه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست کارآموزی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲- داخلی ۱۳۴
درخواست انتقالی و مهمان
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست فارغ االتحصیلی و صدور مدرک
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست تسویه حساب
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: ۰۷۱۵۴۳۷۲۲۵۲-داخلی ۱۳۴
درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی ۱۳۴
سامانه ارزیابی اساتید
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 154
سامانه تغذیه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 176
اتوماسیون کتابخانه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 212
کاربران اینترنت
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 133
پست الکترونیک: it@jahromu.ac.ir
سامانه پست الکترونیکی
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 133
انتخاب واحد، حذف و اضافه
کد : ()
الکترونیکی-(تنظیم نشده)link icon---تلفن: 07154372252-داخلی 134
آدرس آی پی: 34.239.148.127
سیستم عامل:
مرورگر: ()
تاریخ مشاهده: ۱۳ مهر ۱۴۰۲