توسعه همکاری های تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی جهرم

۰۸ خرداد ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۷ کد : ۱۱۹۹ اخبار
تعداد بازدید:۴۸۲
توسعه همکاری های تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه علوم پزشکی جهرم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ به منظور توسعه همکاری های علمی، پژوهشی و همچنین انعقاد تفاهم نامه معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم با معاون پژوهش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم دیدار کرد.
در این دیدار که دکتر عسکر غنی معاون دانشجویی و فرهنگی، دکتر محمد حسن همت پور رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و دکتر عبدالکریم زارع رئیس دانشکده کشاورزی دکتر مبارکی را همراهی می کردند، بر ضرورت تعامل و توسعه هر چه بیشتر این گونه همکاری ها تاکید کردند.
دکتر محمود مبارکی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه جهرم در این دیدار اظهار داشت: هر چه قدر که تعامل بین دانشگاه ها در زمینه های مختلف علمی و پژوهشی افزایش یابد، دستاوردهای حاصل از آن برای جامعه ارزشمندتر خواهد بود.
ایشان در ادامه افزودند: گذراندن فرصت مطالعاتی استادان دانشگاه جهرم در واحدهای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و انجام پروژه های تحقیقاتی مشترک به خصوص در رشته های علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، علوم و صنایع غذایی، بیوتکنولوژی و فیزیولوژی ورزشی می تواند در پیشبرد اهداف علمی، تبادل تجربیات و افزایش کیفیت تحقیقات بسیار موثر باشد.
دکتر کاووس صلح جو معاون پژوهش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی جهرم نیز با تاکید بر توسعه همکاری های علمی و پژوهشی بین دو دانشگاه، آن را بسیار اثربخش خواند و افزود: دانشگاه علوم پزشکی همراه با دانشگاه جهرم می توانند در این خصوص تعاملات خوبی داشته باشند.
پس از رایزنی های اولیه و بازدید از آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی این همکاری در قالب فرآیندی تعریف شده مورد موافقت طرفین قرار گرفت.
 


نظر شما :