۱۰ استاد برتر پژوهشی دانشگاه جهرم

۰۸ تیر ۱۴۰۰ | ۱۳:۲۲ کد : ۱۲۷۳ اخبار
تعداد بازدید:۱۴۰۶
۱۰ استاد برتر پژوهشی دانشگاه جهرم

برای پیشرفت علمی و آموزشی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق سنگ بنای اولیه به شمار می رود و به همین جهت است که همواره می توان میان کم و کیف عملکرد پژوهشی در هر جامعه و میزان توسعه یافتگی آن جامعـه رابطه مستقیمی برقرار کرد. حال اگر دانشگاه را به عنوان جامعه ای کوچک تصور کنیم می توان به رابطه رشد و ارتقاء دانشگاه را با میزان کم و کیف عملکرد پژوهشی استادان پی برد، چنانچه توسعه دانشگاه با عملکرد پژوهشی استادان رابطه مستقیم دارد.
بر همین اساس و با توجه به بررسی امتیازات پژوهشی استادان 10 استاد برتر پژوهشی دانشگاه جهرم در طول کل تاریخ دانشگاه به شرح زیر معرفی میگردد:
1.    دکتر عبدالکریم زارعی
2.    دکتر احسان هوشیار
3.    دکتر جواد توکلی
4.    دکتر عظیم جباره
5.    دکتر حمید رضا قناعتیان
6.    دکتر حمید رضا صفری
7.    دکتر حمید رضا رستگار
8.    دکتر علی اکبر غلامحسین پور
9.    دکتر حسین رنگانی
10.    دکتر محسن زارع


شایان ذکر است سه گروه برتر در حوزه پژوهشی نیز به ترتیب زیر می باشد: 

1. گروه مکانیک بیو سیستم

2. گروه فیزیک

3. گروه علوم و صنایع غذایی

 


نظر شما :