انتصاب مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی و زبانشناسی از سوی رئیس دانشگاه جهرم

۳۰ شهریور ۱۴۰۰ | ۰۸:۲۷ کد : ۱۳۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۷۵
انتصاب مدیران گروه های آموزشی تربیت بدنی و زبانشناسی از سوی رئیس دانشگاه جهرم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر کامبیز مینایی رئیس دانشگاه جهرم، دکتر ابوالفضل شایان نوش آبادی به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی و دکتر ابوالفضل مصفا به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان شناسی همگانی منصوب شدند. متن احکام صادره بدین شرح است:

 

دکتر ابوالفضل شایان نوش آبادی
هیأت علمی محترم گروه تربیت بدنی

با سلام و احترام ؛
با توجه به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی از تاریخ 1400/06/01 به عنوان مدیر گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی به مدت 2 سال منصوب می شوید. امید است با یاری گرفتن از خداوند بزرگ و بهره مندی از توانایی خود و همکاران محترم با برنامه ریزی منظم و مستمر در راه تحقق اهداف دانشگاه قدم بردارید. با توجه به اهمیت گروه های آموزشی در پیشرفت جایگاه دانشگاه، ضروری است با در نظر گرفتن آیین نامه ها و مقررات موجود به ویژه در زمینه های زیر برنامه های خود را اجرا کنید:
1-    ایجاد ارتباط و هماهنگی با رئیس دانشکده برای اجرای مقررات و ضوابط مربوطه؛
2-    ایجاد ارتباط صمیمانه با دانشجویان عزیز و رفع مشکلات آنان در چارچوب آیین نامه ها و مقررات؛
3-    نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه؛
4-    تهیه جدول درس های هر نیمسال با همکاری اعضا هیات علمی و کارشناسان محترم آموزشی؛ 
5-    تشکیل منظم و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده؛
6-    استفاده از ظرفیت رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی برای خدمت به شهرستان جهرم و استان پهناور فارس.

 

 

جناب آقای دکتر ابوالفضل  مصفا جهرمی
هیأت علمی محترم گروه زبانشناسی همگانی

با سلام و احترام ؛
با توجه به مراتب تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی از تاریخ 1400/06/01 به عنوان مدیر گروه آموزشی زبان شناسی همگانی منصوب می شوید. امید است با یاری گرفتن از خداوند بزرگ و بهره مندی از توانایی خود و همکاران محترم با برنامه ریزی منظم و مستمر در راه تحقق اهداف دانشگاه قدم بردارید. با توجه به اهمیت گروه های آموزشی در پیشرفت جایگاه دانشگاه، ضروری است با در نظر گرفتن آیین نامه ها و مقررات موجود به ویژه در زمینه های زیر برنامه های خود را اجرا کنید:
1-    ایجاد ارتباط و هماهنگی با رئیس دانشکده برای اجرای مقررات و ضوابط مربوطه؛
2-    ایجاد ارتباط صمیمانه با دانشجویان عزیز و رفع مشکلات آنان در چارچوب آیین نامه ها و مقررات؛
3-    نظارت بر فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه؛
4-    تهیه جدول درس های هر نیمسال با همکاری اعضا هیات علمی و کارشناسان محترم آموزشی؛ 
5-    تشکیل منظم و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهادها و نظرات جمعی گروه به رئیس دانشکده؛
6-    استفاده از ظرفیت رشته زبان شناسی همگانی برای خدمت به شهرستان جهرم و استان پهناور فارس.


نظر شما :