راه اندازی مجمع ۱۰۰تایی ها در دانشگاه جهرم

۳۰ آذر ۱۴۰۰ | ۱۰:۳۳ کد : ۱۴۱۹ اخبار
تعداد بازدید:۷۶۶
راه اندازی مجمع ۱۰۰تایی ها در دانشگاه جهرم

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل؛ هر ساله تحقیق های زیادی در جهان انجام می گیرد و مقالات این تحقیق ها انتشار می یابد اما تنها مقالات محدودی هستند که مورد توجه اکثر محققین در آن زمینه قرار می گیرند. این گونه مقالات ویژگی های خاصی می توانند داشته باشند از بررسی مباحث پایه علمی گرفته تا نتایج بسیار کاربردی و یا حتی نوآوری در آن زمینه تحقیقاتی. بنابراین این مقالات به عنوان مقالات پر ارجاع مطرح می شوند. البته ممکن است یک محقق مقالات زیادی داشته باشد و تنها تعداد معدودی از تحقیقات او جزء مقالات پر ارجاع قرار گیرد.   

از این رو استادانی که  بیش از یکصد بار به مقالات آنها استناد شده است، به عضویت در مجمع صدتایی ها دانشگاه جهرم در آمده اند که اسامی آنها به شرح زیر می باشد:

Citation Indexes

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

Citations

دکتر محسن زارع

Scenario-Based Multiobjective Volt/Var Control in Distribution Networks Including Renewable Energy Sources

217

دکتر محسن زارع

Probabilistic multiobjective wind-thermal economic emission dispatch based on point estimated method

158

دکتر حمید رضا قناعتیان

High Performance Supercapacitive Behavior of Self-doped polyaniline/Manganese dioxide Nanocomposite

155

دکتر سعید رحمانیان

Mechanical characterization of epoxy composite with multiscale reinforcements: Carbon nanotubes and short carbon fibers

142

دکتر سعید رحمانیان

Carbon and glass hierarchical fibers: Influence of carbon nanotubes on tensile, flexural and impact properties of short fiber reinforced composites

139

دکتر محسن دلوی

Review on the control of ice nucleation by ultrasound waves, electric and magnetic fields

134

دکتر حمید رضا قناعتیان

Electrochemical investigations of - self-doped polyaniline nanofibers as a new electroactive material for high performance redox supercapacitor

124

دکتر جواد توکلی

Chemical Composition and Oxidative Stability of Kernel Oils from Two Current Subspecies of Pistacia atlantica in Iran

119


نظر شما :