هنوز در عصر خمینی هستیم

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۵ کد : ۱۶۹ اخبار
تعداد بازدید:۱۲۴۲
عقل جای خالی او را در حسینیه جماران می‌بیند، اما دل حتی در نماز جماعتی که برگزار می‌شود او را دوباره درک می‌کند، خمینی روح ملت بود.
هنوز در عصر خمینی هستیم

کتاب‌های تاریخ تمدن، عصرهای مختلف زندگی انسان را با پیشرفتش در به کارگیری ابزار نام گذاری می‌کنند، مثل عصر سنگ، عصر فلز، عصر ماشین، عصر فضا، عصر ارتباطات و.... یعنی با تاریخ ظاهری حیات بشر! اما تاریخ واقعی بشر همیشه با حیات باطنی او سنجیده می‌شود، مثل میلاد مسیح، هجری شمسی، هجری قمری و.... و این سال ها عصر خمینی است، در دورانی که بشر عهد ازلی خود را فراموش کرده بود و فطرت گمشده‌اش در دوران ماشین بود، انقلاب او تجدید بیعت دوباره انسان بود با فطرت خدایی خودش! برای همین انقلابش محدود به مسلمانان نشد، او قهرمان یک عصر است.
جنگ او هم ادامه دارد، تا وقتی ظلم هست، مبارزه هست و تا مبارزه هست راه او و جنگ او ادامه دارد، جنگی که خودش می‌گفت جنگ ایدئولوژی است، جغرافیا و مرز نمی‌شناسد. به طوری که روزنامه تایمز لندن با تیتر بزرگ می نویسد: خمینی(ره) به مستضعفان جهان نشان داد که می توان در برابر ابرقدرت ها ایستاد.

روزگاری هنر برخی از زاهدان آن بود که بر انجیلی دعا بخوانند و مرضی شفا دهند، اما او باطن انسان را شفا داد و رها کرد. درس‌های عرفا معمولا به خاطر آن که از فهم عموم خارج است فقط به اهلش سپرده می‌شود، اما شگفتا که درس او به ملتی آموخته شد و حیات دوباره داد. عقل ظاهر بین جای خالی او را در حسینیه جماران می‌بیند، اما دل در مقام شهود در هر نماز جماعتی که در مدارس برگزار می‌شود او را دوباره درک می‌کند، در گذر از هرکوچه‌ای که نام شهیدی بر آن حک شده و در هر اثر فاخر هنری که عرضه می‌شود، خمینی روح ملت بود. از او گفتیم و افسوس چه فاصله‌ای با او داریم...
 
 

نظر شما :