اختراع توري هاي جايگزين سموم و آفت كش ها

۳۰ خرداد ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۴ کد : ۱۷۷ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۶۹
توري هاي جايگزين سموم و آفت كش ها توسط عضو هيات علمي دانشگاه جهرم اختراع گرديد.
اختراع توري هاي جايگزين سموم و آفت كش ها

 آفات و بيماري­هاي گياهي همواره در طول تاريخ به عنوان رقيبي سرسخت در عرصۀ كشاورزي، محصولات توليدي انسان­ ها را مورد هجوم خود قرار داده و كوچك­ترين غفلت بشر از حضور آن­ها به ويژه زمان­ هايي كه انسان قصد بهره­برداري بيشتر از منابع را بدون در نظرگرفتن واقعيت حضور آن­ها داشتند، در مقاطعي تا 100 درصد محصول را از بين برده ­اند.

دكتر سيد علي اكبر باقريان در گفتگو با روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه جهرم گفت: با رويكرد حل بخش كوچكي از مشكلات جامعۀ كشاورزي براي اولين بار موفق به توليد و راه اندازي توري دافع آفات و ناقلين بيمارگرهاي گياهي ، توري مسموم و همچنين سامانه هاي مرتبط با استقرار سريع و آسان اين توري ها، شده ايم.

عضو هيات علمي دانشگاه جهرم افزود: محصول توليدي در اين سه فقره اختراع مي تواند از يك سو مانع رسيدن آفات و ناقلين بيمارگرهاي گياهي به گياه مورد حفاظت شده، شود و از سوي ديگر بخش عظيمي از آفات را از مناطق مورد حفاظت فراري دهد و در عين حال هيچ يك از اثرات زيانبار سموم و آفت كش هاي كشاورزي را كه گريبانگير جامعۀ بشري است را نداشته باشد، از اين رو اختراعات سه گانۀ فوق يك روش بسيار كارامد، ارزان و پايدار را پيش روي زارعين و باغداران قرار داده است.

 

وي در ادامه با اشاره به اينكه علاوه بر قابليت دفاع و حفاظت از گياه در مقابل آفات و ناقلين بيمارگرهاي گياهي، توسط اين توري ها، در آزمايشات مختلف مشخص شد كه اين توري ها مي توانند به صورتي شگفت آور، گياه را در برابر سرما و گرماي شديد و آفتاب سوختگي حفاظت كنند همچنين قادرند، ميزان نياز آبي گياه مورد حفاظت را به دليل كاهش ميزان تابش آفتاب و بالطبع، تقليل تبخير از سطح گياه و خاك، كاهش داده و در حفاظت چشمگير از منابع آبي با توجه به بحران بي آبي كه كشور را فرا گرفته نيز مؤثر واقع شوند.

عضو هيات علمي دانشگاه جهرم با اشاره به اينكه حمايت مديران محترم وزارت جهاد كشاورزي براي توسعۀ اين روش و جايگزين كردن اين توري ها به جاي سموم مخربي كه مضراتش بر هيچ كس پوشيده نيست را نافذ و مؤثر دانست و افزود: با اين روش نه تنها آفات و بيماري ها را مي توان با اين روش كاهش داد بلكه اثرات زيانبار ناشي از سرما زدگي، آفتاب سوختگي، علف هاي هرز و از همه مهمتر چالش بحران آب در كشور را مي توان به نحو قابل توجهي كاهش داد.

 
 
 

نظر شما :