طي حكمي از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري منصوب گرديد

۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | ۱۸:۰۱ کد : ۳۰۱ اخبار
تعداد بازدید:۸۶۵
از سوي وزير علوم، دكتر كامبيز مينايي به عنوان نماينده وزير در هيئت امناي موسسه آموزش عالي غير انتفاعي انديشه جهرم منصوب گرديد.
طي حكمي از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري منصوب گرديد

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه جهرم: طي حكمي از سوي وزير علوم، تحقيقات و فن آوري دكتر كامبيز مينايي به مدت 4 سال به عنوان نماينده وزير در هيئت امناي موسسه آموزش عالي غير دولتي غير انتفاعي انديشه جهرم منصوب گرديد.

در حكم وزير علوم خطاب به دكتر مينايي آمده است: ضمن سپاس از زحمات جنابعالي در كمك به پيشبرد اهداف آموزش عالي، به استناد بند 2 ماده 8 اساسنامه موسسه آموزش عالي غير دولتي_غير انتفاعي انديشه جهرم به موجب اين حكم به سمت نماينده اينجانب در هيئت امناي موسسه مذكور به مدت 4 سال منصوب مي شويد.

نظارت بر نحوه اجراي موارد مندرج در ماده 12 اساسنامه موسسه، هماهنگي با مركز هيات هاي امنا و هيات هاي مميزه و انطباق مصوبات هيات امنا با قوانين و مقررات مربوطه در زمره وظايف قانوني نماينده منتخب است.

 

نظر شما :