انتصاب در دانشگاه جهرم

۱۸ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۸ کد : ۳۰۷ اخبار
تعداد بازدید:۵۵۱
طي احكام جداگانه اي آقاي مجيد شفاعت پناهي، دكتر محمد علي نقي پور و دكتر محمد شهروزي منصوب شدند.
انتصاب در دانشگاه جهرم

طي احكامي سرپرست بودجه و تشكيلات، رئيس گروه نظارت و ارزيابي و سرپرست مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه: طي احكام جداگانه اي دكتر كامبيز مينايي سرپرست دانشگاه جهرم، آقاي مجيد شفاعت پناهي را به سمت سرپرست برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه جهرم ، دكتر محمد علي نقي پور نصيرآبادي را به سمت سرپرست گروه نظارت و ارزيابي و دكتر محمد شهروزي را به سمت سرپرست مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي منصوب كردند.

در اين احكام آمده است:

 

جناب آقاي مجيد شفاعت پناهي

سرپرست محترم گروه نظارت و ارزيابي

با سلام؛

   با توجه به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي، از تاريخ 98/01/18به عنوان سرپرست برنامه، بودجه، تحول اداري و بهره وري دانشگاه جهرم منصوب مي­شويد. اميد است با بهره مندي از توانمندهاي خود و در راستاي ارتقاي دانشگاه جهرم در انجام امور مربوط به تهيه و تدوين بودجه از جمله برنامه هاي ذيل، وظايف محوله را به شيوه­ي شايسته انجام دهيد . از خداوند بزرگ توفيق روز افزون شما را در خدمت به دانشگاه جهرم خواهانم.

 

1.       تهيه وتنظيم بودجه پيشنهادي دانشگاه براساس سياست­ها وضوابط بودجه كل كشور مطابق با اولويت­هاي دانشگاه.

2.       دفاع از بودجه پيشنهادي در مراجع رسيدگي.

3.       انجام مطالعات و اقدامات لازم در زمينه روش­هاي نوين سازماندهي منابع مالي درجهت نيل به هدف نهائي دانشگاه.

4.       مطالعه وتحليل روشهاي كاهش هزينه هاي دانشگاه.

5.       مطالعه وبررسي بهبود روشها وبازده منابع موجود در دانشگاه.

6.       صدور به موقع درخواست وجه پيگيري در وصول آنها از خزانه.

7.       نظارت براجراي صحيح مقررات بودجه از طريق ارائه پيشنهاد هاي لازم و نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات.

 

 

جناب آقاي دكتر محمد شهروزي

هيأت علمي محترم گروه رياضي

با سلام؛

با توجه به مراتب تعهد، شايستگي و تجارب ارزنده جنابعالي به پيشنهاد معاون محترم آموزشي و پژوهشي، از تاريخ 98/01/18 به عنوان سرپرست مديريت امور آموزشي و تحصيلات تكميلي منصوب مي­ شويد.

اميد است با بهره مندي از توانمندي علمي و تخصصي خود و همكاران محترم حوزه آموزش در راستاي نظم و انسجام در فعاليت هاي آموزشي و ارتقاي كيفيت آموزش در دانشگاه جهرم با توجه به برنامه هاي ذيل وظايف محوله را به نحو احسن انجام دهيد . از خداوند بزرگ توفيق روز افزون شما را در خدمت به جامعه علمي خواهانم.

 

1.       برنامه ريزي و بهره برداري مطلوب از امكانات، تسهيلات، تجهيزات و نيروي انساني براي ارتقاء سطح علمي دانشگاه

2.       هماهنگ كردن فعاليت هاي علمي دانشگاه در رشته ها وگرايش هاي مختلف با همكاري روساي محترم دانشكده ها

3.       دبيري شوراي آموزش دانشگاه و تنظيم و تدوين مصوبات شورا

4.       نظارت بر حسن اجراي آيين نامه ها و بخش نامه ها و مصوبات آموزش

بهره گيري از شيوه هاي مناسب براي ارتقاء كيفي خدمات آموزش

 

 

جناب آقاي دكتر محمد علي نقي پور نصير آبادي

هيأت علمي محترم گروه رياضي

با سلام؛

 با توجه به مراتب شايستگي جنابعالي، به موجب اين حكم از تاريخ 98/01/18 به عنوان سرپرست گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه منصوب مي­ شويد.

اميد است مسئوليت خود را با رعايت دقيق ضوابط و مقررات و در نظر گرفتن برنامه هاي زير به نحو احسن به انجام رسانيد. عدالت محوري و شفافيت در انجام امور، كسب رضايت خداوند متعال را به دنبال خواهد داشت.

1-     انجام نظارت دقيق و سنجش كيفيت و كميت امور آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

2-     بررسي ميزان كارايي برنامه ها و مقررات مورد عمل در دانشگاه.

3-     برنامه ريزي و هماهنگي برگزاري كارگاه هاي آموزشي براي اعضاي محترم هيات علمي.

4-     بررسي و ارزيابي پرونده هاي ارتقاء و تبديل وضعيت اعضاي محترم هيات علمي.

5-     پيگيري بازديدهاي هيات نظارت و ارزيابي استان فارس از دانشگاه جهرم.

6-      برگزاري طرح هاي نظارتي مورد نياز دانشگاه.

7-     ارزيابي عملكرد واحدها.

 

 

نظر شما :