"اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه"

۰۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۰۲ کد : ۳۵۵ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۹۰۵۶
"اطلاعیه مهم ویژه دانشجویان متقاضی خوابگاه"

قابل توجه دانشجویان محترم متقاضی خوابگاه

(نیم سال اول تحصیلی ۹۹-۹۸ )

به اطلاع می رساند، دانشجویان گرامی که متقاضی سکونت در خوابگاه های خود گردان دانشگاه می باشند می توانند در زمان مشخص شده وبا توجه به اطلاعات مندرج در جدول ذیل نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.

مدیر خوابگاه

شماره خوابگاه

نام بانک

شماره کارت

شماره تماس جهت ثبت نام خوابگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آقای حسین پاشه

۰۹۱۷۳۹۱۷۳۳۶

 

 

 

 

خوابگاه۵(دختران)

 

 

 

 

 

 

انصار

 

 

تجارت

 

 

 

 

 

شماره کارت:   

۳۳۶۷ ۸۰۷۶ ۸۱۱۰ ۶۲۷۳

 

 

۸۲۵۸ ۳۶۷۴ ۸۳۱۰ ۵۸۵۹

۰۷۱۵۴۳۴۲۴۸۳

۰۹۱۷۸۹۱۶۸۸۷

(خانم نجمایی)

 

 

خوابگاه۸(دختران)

۰۷۱۵۴۳۳۹۶۷۷

۰۹۱۷۶۷۳۷۸۹۲

(خانم رحمانیان)

 

۰۷۱۵۴۳۴۵۵۲۹

۰۹۱۷۳۹۱۴۸۵۲

(آقای رحمانیان)

 

خوابگاه ۳(پسران)

 

خوابگاه ۴(دختران)

۰۹۱۷۷۹۲۸۴۲۷

(خانم قناعتیان)

 

خوابگاه ۹(دختران)

۰۹۱۷۸۹۰۷۶۳۱

(خانم جمالی)

 

 

 

خانم فاطمه نظامیان پور

۰۹۱۷۳۹۱۲۸۹۵

خوابگاه ۱ (دختران)

 

ملت

 

 

شماره کارت:

۱۲۵۳ ۵۹۶۸ ۳۳۷۹ ۶۱۰۴                                     

۰۹۱۷۶۷۲۷۱۰۷

۰۹۱۷۳۹۱۲۸۹۵

 

خوابگاه ۶(دختران)

صادرات

شماره کارت:

۲۱۳۳ ۷۵۵۰ ۶۹۱۵ ۶۰۳۷

۰۹۱۷۸۹۰۷۴۱۲

۰۹۱۷۳۹۱۲۸۹۵

 

خوابگاه ۱۲(پسران)

ملی

شماره کارت:

۷۷۴۲ ۳۱۶۷ ۹۹۷۲ ۶۰۳۷

۰۹۱۷۷۹۱۸۹۵۵

۰۹۱۷۳۹۱۲۸۹۵

 

 

آقای مجتبی صحراییان

۰۹۱۷۹۰۸۵۹۳۵

 

خوابگاه ۱۱ (پسران)

 

ملی

شماره کارت

۶۳۴۷ ۶۹۰۴ ۹۹۷۴ ۶۰۳۷

۰۷۱۵۴۳۴۰۷۳۰

۰۹۱۷۹۰۸۵۹۳۵

۰۹۳۸۶۰۹۷۷۵۱

 

 

 

معرفی خوابگاه های خودگردان دانشگاه جهرم

ردیف

شماره خوابگاه

مدیریت خوابگاه

ظرفیت خوابگاه

هزینه یک ترم تحصیلی(ریال)

۱

شماره ۱(دختران)

خانم نظامیان پور

۱۲۸نفر

۵۳۰۰۰۰۰

۲

شماره۳(پسران)

آقای پاشه

۱۷۰ نفر

۴۸۰۰۰۰۰

۳

شماره۴(دختران)

آقای پاشه

۸۰

۶۰۰۰۰۰۰

۴

شماره۵(دختران)

آقای پاشه

۱۹۲ نفر

۴۸۰۰۰۰۰

۵

شماره۶(دختران)

خانم نظامیان پور

۱۲۶ نفر

۵۳۰۰۰۰۰

۶

شماره۸(دختران)

آقای پاشه

۱۳۸ نفر

۵۳۰۰۰۰۰

۷

شماره۱۱(پسران)

آقای صحراییان

۱۳۰ نفر

۵۳۰۰۰۰۰

۸

شماره۱۲(پسران)

خانم نظامیان پور

۱۳۰ نفر

۵۳۰۰۰۰۰

۹

شماره۹(دختران)

آقای پاشه

۱۲۰

۵۰۰۰۰۰۰

 

         

 

 

 

 

تذکر:

·        دانشجویان جدید الورود طبق برنامه اعلامی دانشگاه و صرفا بصورت حضوری می توانند نسبت به ثبت نام خوابگاه اقدام نمایند.

·        مهلت نام نویسی از روز شنبه مورخ ۹۸/۰۳/۲۵  تا  پایان مرداد ماه می باشد.

·        دانشجویان متقاضی خوابگاه تا پایان مرداد ماه ۹۸، نسبت به پرداخت شهریه خوابگاه به صورت کامل و رزرو خوابگاه اقدام نمایند.

·        دقت فرمایید مبلغ مشخص شده به حساب مدیریت خوابگاه مورد نظر واریز گردد.

·        با توجه به محدودیت ظرفیت خوابگاه ها در تاریخ مقرر جهت واریز هزینه خوابگاه و نام نویسی اقدام فرمایید.

·        با توجه به تعداد مدیریت ها به شماره خوابگاه و مدیریت دقت فرمایید پس از ثبت نام امکان جا به جایی بین خوابگاه ها امکان پذیر نمی باشد .

·        دانشجویان گرامی دقت فرمایند پس از ثبت نام خوابگاه امکان انصراف وجود ندارد و مبلغ پرداخت شده به هیچ عنوان برگشت داده نمی شود.(حتی به ازای یک روز سکونت در خوابگاه)

·        مراحل ثبت نام به این صورت می باشد :

 ۱ - تماس با خوابگاه مورد نظر و اطمینان از ظرفیت خالی(بر اساس شماره تماس هایی که برای هر خوابگاه تعریف شده است)

 ۲- پرداخت شهریه خوابگاه

 ۳- تماس مجدد با خوابگاه و ثبت شماره فیش واریزی (ملاک پرداخت شهریه صرفا ارائه فیش واریزی در زمان مراجعه به خوابگاه می باشد )

·        وام ودیعه مسکن فقط به دانشجویان خوابگاهی تعلق می گیرد.

·        وام ودیعه مسکن منحصرا با هماهنگی اداره خوابگاه به دانشجویانی تعلق می گیرد که هیچگونه بدهکاری به پیمانکاران نداشته باشند .

·        با توجه به کاهش ظرفیت خوابگاه ها امور دانشجویی و مدیریت خوابگاه ها نسبت به دانشجویانی که در زمان تعیین شده (۹۸/۰۳/۲۵الی ۹۸/۰۵/۳۱) اقدام به ثبت نام خوابگاه نکرده اند هیچگونه مسئولیتی ندارد .

·        ملحفه ، بالش ، تشک و پتو و سایر وسایل شخصی  به عهده دانشجو می باشد.

·        لازم به ذکر می باشد وجه واریز شده به حساب آقای زمانی در خوابگاه های شماره ۴ و ۱۴ به حساب پیمانکار جدید (با توجه به انتخاب خوابگاه توسط دانشجو ) قابل انتقال می باشد .جهت هماهنگی بیشتر با شماره های اعلام شده خوابگاه ها تماس حاصل فرمایید.


نظر شما :