زمان بندی حرکت سرویس در ایام امتحانات نیمسال اول ۹۹-۹۸

۱۱ دی ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۵ کد : ۵۰۴ اطلاعیه ها
تعداد بازدید:۵۲۸
زمان بندی حرکت سرویس در ایام امتحانات نیمسال اول ۹۹-۹۸

­­­­­­

برگشت به سمت خوابگاه ها

حرکت سرویس از درب خوابگاه به سمت سالن میزبان

تاریخ

9:30

10:15

11:00

15:00

7:45

9:15

10:30

13:00

1398/10/20

لغایت

1398/10/21

 

برگشت به سمت خوابگاه ها

حرکت سرویس از درب خوابگاه به سمت سالن میزبان

تاریخ

9:30

10:15

11:30

12:30

7:30

 

10:00

1398/10/22

لغایت

1398/11/05

برگشت به سمت خوابگاه ها

حرکت سرویس از درب خوابگاه به سمت پردیس

تاریخ

10:15

 

12:00

7:15

 

9:45

1398/10/22

لغایت

1398/11/05


نظر شما :