انتصاب رؤسای دانشکده علوم انسانی و دانشکده علوم پایه

۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۰۹:۴۰ کد : ۷۶۰ اخبار
تعداد بازدید:۱۱۱۰
انتصاب رؤسای دانشکده علوم انسانی و دانشکده علوم پایه

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل: طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر کامبیز مینایی رئیس دانشگاه جهرم، دکتر اسحاق آسوده به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی و دکتر حسین رنگانی جهرمی به عنوان سرپرست دانشکده علوم پایه منصوب شدند. در این احکام آمده است:

جناب آقای دکتر اسحاق آسوده

هیأت علمی محترم گروه معارف اسلامی
با سلام و احترام؛
با توجه به مراتب تعهد، تخصص، شایستگی و تجربه های ارزنده جنابعالی و به استناد بند «ب» ماده «5» آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، از تاریخ 1399/08/01 به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده علوم انسانی منصوب می شوید. از خداوند بزرگ توفیق روز افزون شما در خدمت به جامعه علمی خواهانم. ضروری است با بهره مندی از توانمندی های خود و همکاران محترم آن دانشکده به ویژه با توجه به برنامه های ذیل، وظایف محوله را به خوبی انجام دهید.
1- ایجاد نظم و انضباط کاری؛
2- فراهم کردن شرایطی که تعامل مناسبی بین دانشجویان، استادان و کارمندان برقرار شود؛
3- نظارت بر حسن اجرای مصوبات دانشگاه و توجیه مدیران محترم گروه ها؛
4- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشکده؛
5- برنامه ریزی برای گسترش معارف اسلامی؛
6- بستر سازی برای رشد و توسعه علمی استادان همراه با ارتقای کیفی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده؛ 
7- استفاده از ظرفیت های فراوان دانشکده ادبیات و علوم انسانی به منظور ارتقای وضعیت دانشگاه؛
8- ایفای نقش موثر در شهر جهرم، استان فارس و کشور در حوزه های مختلف آموزشی و پژوهشی.

کامبیز مینایی
رئیس دانشگاه جهرم

 

جناب آقای دکتر حسین رنگانی جهرمی

هیأت علمی محترم گروه فیزیک
با سلام و احترام؛
نظر به تعهد، تخصص و تجربه های جنابعالی و به استناد بند (ب) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها  و موسسات آموزش عالی، به موجب این حکم از تاریخ 1399/08/01 به عنوان سرپرست دانشکده علوم پایه منصوب می شوید. امیدوارم با کمک خداوند بزرگ و حضور جنابعالی و بهره مندی از توانمندی های خود و همکاران محترم شاهد رشد و توسعه آن دانشکده با رعایت موارد پیشنهادی ذیل باشیم:
1-    ایجاد نظم و انضباط کاری و فراهم کردن شرایطی که تعامل مناسبی بین دانشجویان و استادان و کارمندان فراهم شود؛
2-    نظارت برحسن اجرای مصوبات دانشگاه و توجیه مدیران محترم گروه ها؛
3-    نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی دانشکده؛
4-    ارایه مشورت و کمک به دانشگاه در خصوص استفاده از توانمندی های اعضای هیات علمی دانشکده در راستای ارتقای دانشگاه؛
5-    برنامه ریزی برای جذب دانشجویان علاقه مند و در صورت امکان بومی برای تحصیل در دانشکده علوم پایه با کمک معاون محترم آموزشی و پژوهشی؛
6-    استفاده از ظرفیت های آشکار و نهان دانشکده علوم پایه به منظور ارتقای وضعیت شهرستان جهرم و استان فارس.

کامبیز مینایی
رئیس دانشگاه جهرم

 


نظر شما :