اخبار - آرشیو

رویکردهای پس از دانش‌آموختگی دانشجویان باغبانی بررسی شد

رویکردهای پس از دانش‌آموختگی دانشجویان باغبانی بررسی شد

همایش ملی «رسالت جامعه علوم باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبز در ایران» به میزبانی انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی دانشگاه جهرم به صورت مجازی با حضور اساتید، صاحب‌نظران و دانشجویان با محوریت نقش دانشجویان و اهمیت و کاربرد رشته علوم باغبانی، گیاهان دارویی و فضای سبز برگزار شد.

ادامه مطلب