زبان و ادبیات فارسی

الف) هدف آموزشی: تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه زبان و ادبیات فارسی برای نهاد آموزش و پرورش-تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه تالیف و نگارش صحیح روزنامه‌نگاری و خبرنویسی فارسی جهت پوشش صحیح خبری کشور- آموزش در ارتباط با پیوند ادبیات با سینما، تئاتر، موسیقی و دیگر هنرها.


ب) هدف پژوهشی: انجام پژوهش های مرتبط با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی- تحقیق و تفحص در زمینه های نمایشنامه، داستان نویسی، طنز و ادبیات عامیانه- پژوهش در راستای تقویت دستور زبان فارسی در کتب درسی و همچنین فضاهای مجازی


ج) هدف کاربردی:  صیانت و معرفی زبان و ادبیات عامیانه شهرهای مختلف جنوب استان فارس-  پرورش استعدادهای مرتبط با فن بیان و گویندگی. تصحیح نسخ خطی