مترجمی زبان انگلیسی

الف) هدف آموزشی: تربیت مترجمان متخصص در زمینه های مختلف کاربردی مانند راه اندازی دارالترجمه رسمی در سطح شهرستان و جنوب استان- تربیت اساتید مسلط به زبان انگلیسی جهت تدریس در کانون زبان های سطح شهرستان و جنوب استان و همچنین مرکز زبان وابسطه به دانشگاه


ب) هدف پژوهشی: توسعه رشته  و نظریه پردازی در ابعاد نوین مترجمی زبان انگلیسی با تکیه بر فعالیتهای پژوهشی با توجه به نوپا بودن این رشته در کل کشور و پتانسیل بالای رشته برای پیشرفت


ج) هدف کاربردی:  کمک به بهبود روابط بین المللی در صنعت صادرات و واردات انواع محصولات کشاورزی و همچنین انجام تبلیغات گسترده محصولات، بسته بندی محصولات و انعقاد قراردادهای بین المللی در زمینه کشاورزی و ارتباط با کارشناسان کشاورزی در خارج از کشور جهت توسعه هر بیشتر صنعت کشاورزی در شهرستان جهرم و جنوب استان فارس- توسعه صنعت گردشگری بین المللی  در شهرستان جهرم و جنوب استان فارس با به کارگیری مترجمان متخصص تربیت شده در دانشگاه جهرم-کمک به توسعه روابط بین المللی در مراکز صنعتی مختلف از جمله پتروشیمی، نیروگاه سیکل ترکیبی، منطقه ویژه اقتصادی و غیره در شهرستان جهرم برای انجام امور ارتباطی و مکاتباتی و انعقاد قراردادهای بین المللی