گروه آموزشی فیزیک

نقش علم فیزیک در پیشرفت تمامی علوم در تاریخ علم، بیانگر اهمیت این رشتهی پایهای است. گروه فیزیک دانشگاه جهرم از سال 1389 راه اندازی گردیده و فعالیت خود را در زمینههای مختلف آموزشی و پ‍‍ژوهشی آغاز نموده است. این گروه دارای 5 عضو هیات علمی است که در گرایشهای کیهانشناسی، ذرات بنیادی، اپتیک، محاسبات کوانتومی و ماده چگال مشغول به تحقیق و نیز آموزش به دانشجویان در مقطع کارشناسی میباشند. حدود 70 درصد دانشجویان در سالهای قبل در مقطع ارشد پذیرفته شده اند و از میان دانشجویان فارغ التحصیل شده تاکنون چندین دانشجو، در مقطع دکتری در حال تحصیل هستند. از امکانات این گروه آموزشی می توان به آزمایشگاه های فیزیک پایه، فیزیک تخصصی شامل آزمایشگاه اپتیک و آزمایشگاه حالت جامد اشاره کرد.