تقویم


تقویم آموزشی نیمسال دوم ۱۴۰۰ – ۱۳۹۹

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه جهرم تقویم آموزشی نیمسال دوم 1400 – 1399 عنوان از تاریخ تا تاریخ تاریخ پایان برای کارشناس تایید استاد ...