تقویم

تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

  دانشگاه جهرم مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 98 عنوان از تاریخ تا تاریخ ثبت نام مقدماتی شنبه 23/9/ 1398 پنج شنبه ...