تقویم

تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸

تقویم آموزشی نیم سال دوم ۹۸

۱۵ تیر ۱۳۹۹

  دانشگاه جهرم مدیریت آموزش و تحصیلات تکمیلی   تقویم آموزشی نیمسال دوم 99 - 98 عنوان از تاریخ تا تاریخ ثبت نام مقدماتی شنبه 09/23/ 1398 پنج شنبه ...