کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
97محمد جوادبهمن زادگانکارشناس فضای سبز-
96فریبارحمانیانمدیر فنی مرکز آپا163
95دکتر شهرزادصداقترئیس مرکز آپا163
94فاطمهصادقیکارشناس رشته ریاضی و آمار205
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
92دکتر حمیدرضاقناعتیانسرپرست دانشکده علوم پایه209
91دکتر حمیدرضاصفریمدیر گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی192
90دکتر رهازارعی فردمدیر گروه زبانشناسی224
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.