کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری202
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب213
8حسینقناعتیانرئیس دبیرخانه هیأت اجرایی جذب213
9محمد باقرکوهمالکارشناس دبیرخانه هیات اجرایی جذب213
10مجیدشفاعت پناهیکارشناس امور پژوهشی140
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.