کارکنان


نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۶ مورد.
ردیفنامنام خانوادگیسمت
1دکتر کامبیزمیناییرئیس دانشگاه جهرم
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372250)
3حامدصحرائیانسرپرست دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل
4محسنذاکری فررئیس اداره حراست
5حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری
6سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری
7دکتر محمد علینقی پوررئیس گروه نظارت و ارزشیابی
8رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی
9محمد جوادصادقی نقدعلیرئیس امور دانشجویان شاهدوایثارگر
10فیروزاسلامی فردکارشناس امور دانشجویان شاهدوایثارگر