کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
25یعقوبنظریرئیس اداره امور عمومی127
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
35نویداحمدیامین اموال185
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
93مژگانسیادتمسئول دفتر دانشکده علوم پایه و کارشناس رشته فیزیک209
53مژدهشادمندکارشناس امور پژوهشی132
79مهندس محمدجوادپارسهمدیر گروه فناوری اطلاعات223
85منصورهرنجبرکارشناس رشته زبان و ادبیات فارسی228
74منصوررحمانیانکارشناس امور فرهنگی180
58مصطفیمحمدیرئیس گروه امورفناوری اطلاعات وارتباطات160
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.