کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
83بهنازرحمانیانکارشناسی مهندسی باغبانی- بیوتکنولوژی (زیست فناوری)205
56کامرانترابیکارشناس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت106
12رضاکمالپورکارشناس گروه نظارت و ارزشیابی206
43محمد نبیبهمن زادگانکارشناس گروه مکانیک220
82سمانهرحمانیانکارشناس گروه مهندسی آب- مهندسی مکانیک بیوسیستم194
88مجید رضاجهان مهینکارشناس گروه معارف، فلسفه و مترجمی زبان انگلیسی210
89علیرحمانیانکارشناس گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی207
61نسرینپورزالکارشناس کتابخانه مرکزی212
22محمدمطهریکارشناس واحد تدارکات139
23فاطمهرضاییکارشناس واحد تدارکات167
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۹۷ مورد.