کارکنان

ردیفنامنام خانوادگیسمتتلفن
7دکتر بهرامشعبانیدبیر هیأت اجرایی جذب170
6محسنذاکری فررئیس اداره حراست111
5سید محمد رضارستگارمدیر اجرایی نهاد مقام معظم رهبری182
4حجت الاسلام علیرضاشهریاری پورسرپرست محترم نهاد مقام معظم رهبری171
3حامدصحرائیانرئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل119
2امیندولتخواهمسئول دفتر ریاست (تلفن مستقیم: 54372252)110
1دکتر محمدعباس زادهسرپرست دانشگاه جهرم114
نمایش ۹۱ تا ۹۷ مورد از کل ۹۷ مورد.